O nás

O nás

Městská knihovna Kynšperk nad Ohří je veřejnou knihovnou, která poskytuje služby pro všechny bez rozdílu. Hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovních a informačních služeb. Součástí hlavní činnosti městské knihovny jsou také kulturní a vzdělávací akce.

První záznam v přírůstkovém seznamu knih městské knihovny je ze dne 8. 9. 1945. Dá se tedy předpokládat, že se česká knihovna v tomto dříve (před druhou světovou válkou) téměř výhradně německém městečku začala tvořit hned po osvobození. Knižní přírůstky tvořil nákup, ale i dary od občanů.

Kynšperská knihovna se za svého více než sedmdesátiletého trvání nejméně     5x stěhovala. V současné době (od září roku 1991) využívá první patro budovy bývalých městských jeslí.

Knihovnu tvoří oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a čítárnu.

Kromě výpůjční činnosti, která je samozřejmě nejpodstatnějším úkolem, spolupracuje knihovna s MŠ a ZŠ. Pro jednotlivé třídy připravuje besedy, soutěže, či seznámení s jednotlivými spisovateli a jejich díly. Dětští čtenáři knihovny se pravidelně každý měsíc dočkají zajímavého programu, kde si čteme, hádáme hádanky, plníme úkoly a přitom si něco pěkného vytvoříme. Oblíbenými se staly, Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, akce pořádané k Týdnu knihoven, Den pro dětskou knihu.