O nás

První záznam v přírůstkovém seznamu knih městské knihovny je ze dne 8.9.1945. Dá se tedy předpokládat, že se česká knihovna v tomto téměř výhradně německém městečku začala tvořit hned po osvobození. Knižní přírůstky tvořil nákup, ale i dary od občanů.

 

Kynšperská knihovna se za svého více než šedesátiletého trvání nejméně 5x stěhovala. V současné době ( od září roku 1991) využívá první patro budovy bývalých městských jeslí.

 

Knihovnu tvoří půjčovny pro dospělé a pro děti a čítárna. Velmi využíváno je též 5 internetových pracovišť. Návštěvníci knihovny  vítají, že díky Městu Kynšperk nad Ohří za přístup k internetu neplatí

 

Kromě výpůjční činnosti, která je samozřejmě nejpodstatnějším úkolem, spolupracuje knihovna s některými MŠ , ZŠ a SOU. Pro jednotlivé třídy připravuje besedy, soutěže, či seznámení s jednotlivými spisovateli a jejich díly. Dětští čtenáři knihovny se pravidelně každý měsíc dočkají literární soutěže. Mimořádné akce knihovna připravuje ve dnech knihovnicky výjimečných. Oblíbenými se staly Noc s Andersenem a akce pořádané k Týdnu knihoven. Nedílnou součástí návštěv v knihovně je seznámení účastníků akcí s chodem knihovny a  nabídky možností knihovny pro obyvatele našeho města.