Týden knihoven

Přihlašování nových čtenářů zdarma Všichni noví čtenáři z řad veřejnosti, kteří se zaregistrují v období od 2. 10. do 6. 10 2023, nemusí platit roční registrační poplatek. Amnestie dlužníků Čtenářům, kteří mají vypůjčené knihy s prošlou výpůjční lhůtou a vrátí je v Týdnu knihoven bude prominut poplatek z prodlení. Na Vaši návštěvu se těšíme v Městské …