Týden knihoven

Přihlašování nových čtenářů zdarma Všichni noví čtenáři z řad veřejnosti, kteří se zaregistrují v období od 2. 10. do 6. 10 2023, nemusí platit roční registrační poplatek. Amnestie dlužníků Čtenářům, kteří mají vypůjčené knihy s prošlou výpůjční lhůtou a vrátí je v Týdnu knihoven bude prominut poplatek z prodlení. Na Vaši návštěvu se těšíme v Městské …

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří informuje

Informace – rekonstrukce kina   Od 1. července bude po dobu přibližně šesti měsíců zcela uzavřené městské kulturní středisko a kino z důvodu rozsáhlé rekonstrukce vnitřních prostor. Rekonstrukce se bude týkat elektroinstalace, zimní zahrady a WC. V současné době bylo také přesunuto infocentrum z Panského domu, ul. Maxima Gorkého čp. …