Návod na změnu hesla.

Většina knihoven u nás používá online katalog VuFind. Tento katalog je hezčí a podle subjektivního pocitu rychlejší a lepší. Neumožňuje ale změnit heslo čtenáři, kterému se nelíbí heslo nastavené knihovnou. Normálně by musel při své návštěvě knihovny požádat knihovnici, aby mu heslo změnila. Ale jde to i jinak.

Návod na čtení eknih

Jak jsem již avizoval v jednom z předchozích čísel Zpravodaje, knihovna připravila pro své čtenáře novou službu, a to možnost půjčování elektronických knih a jiných elektronických publikací (dále jen eknih). Tato služba je poskytovaná ve spolupráci s firmou eReading.cz. Čtenář má možnost si v našem katalogu eknihu vypůjčit až na 31 dní. Služba je …